WAŻNY KOMUNIKAT DOTYCZĄCY BEZPIECZEŃSTWA: AEG FX9

Electrolux zaleca, aby właściciele odkurzacza bezprzewodowego AEG FX9 o określonych numerach seryjnych natychmiast zaprzestali używania urządzenia ze względu na możliwy problem związany z bezpieczeństwem. 

Powodem jest problem z komponentem zastosowanym w produkcie, który w pewnych okolicznościach może potencjalnie spowodować przegrzanie i doprowadzić do zapalenia się odkurzacza. Przegrzanie uważa się za poważne zagrożenie, które może doprowadzić do pożaru i potencjalnego zapłonu sąsiednich materiałów palnych.

Właściciele modeli, których dotyczy problem, proszeni są o bezpośredni kontakt z dedykowanym serwisem Electrolux ("Unitron" S.C., ul. Sobieskiego 1, 26-600 Radom, tel.: 48 345 10 10, 48 333 13 80, 601 277 835), aby uzyskać instrukcje dotyczące zwrotu produktu oraz aby poznać dostępne dla konsumentów opcje rozwiązania.

Do chwili obecnej nie odnotowano żadnych obrażeń ciała ani szkód materialnych. Niemniej jednak, ponieważ bezpieczeństwo naszych konsumentów jest naszym najwyższym priorytetem w firmie Electrolux, traktujemy tę sprawę bardzo poważnie. Podjęliśmy decyzję o natychmiastowym wycofaniu z rynku wszystkich produktów z serii, której dotyczy problem.

Dotyczy to następujących partii produktów:

pdf-icon-white-aeg.png

Można to zweryfikować, sprawdzając model, numer produktu (PNC) i numer seryjny (SN). Numery te znajdują się na etykiecie umieszczonej za modułem cyklonowym odkurzacza.

Kontaktując się ze wskaznym powyżej punktem serwisowym AEG, należy upewnić się, że dostępne są następujące dane: 

Informacje te można znaleźć na tabliczce znamionowej.

FX9-aeg-label-378x262-friöagd.png148x472_aeg_vacuum-svart-bg.png

Jeśli posiadasz produkt o danym numerze seryjnym/numerze produktu, musisz natychmiast zaprzestać używania urządzenia, odłączyć je od stacji ładującej i wyjąć wtyczkę stacji ładującej z gniazda elektrycznego. 

Jeśli model i numer produktu (PNC) są zgodne i jeśli mieszczą się one w zakresie numerów seryjnych (SN) wymienionych powyżej, a pracownik AEG jeszcze się z Tobą nie skontaktował, zadzwoń pod numer Contact Service Center, aby uzyskać wskazówki, jak zwrócić produkt i otrzymać odpowiednią rekompensatę za zwrot.

Uwaga: Nie dotyczy to produktów o innych numerach seryjnych z linii AEG FX9. Nie dotyczy to innych produktów AEG lub Electrolux, w tym innych modeli odkurzaczy.

Przepraszamy za wszelkie ewentualne niedogodności.

www.uokik.gov.pl