Nowa etykieta klasy energetycznej

Czym jest nowa etykieta klasy energetycznej?

Firma Electrolux przyjmuje nowe, ustanowione przez Komisję Europejską zasady i oznaczenia w postaci etykiet klasy energetycznej dla poniższych grup produktów:

1. Zmywarki;
2. Pralki i pralko-suszarki;
3. Chłodziarki, w tym chłodziarki do wina;

Te nowe etykiety będą stosowane w Europie dla produktów w sklepach, a także online od 1 marca 2021 roku.

Dlaczego moje urządzenie jest opatrzone dwiema etykietami?

Od marca 2020 roku w nowych urządzeniach firmy AEG będzie można znaleźć dwie etykiety – jedną, która opisuje bieżącą specyfikację, oraz drugą – z klasą efektywności A-G, która zacznie obowiązywać od 2021 roku. Możliwe jest zatem otrzymanie urządzenia z dwoma etykietami.

Skąd wynika konieczność stosowania etykiet z klasą efektywności energetycznej A-G

Stosowana przez UE od roku 1995 etykieta informująca o klasie energetycznej odniosła sukces: Aż 85% konsumentów z Europy rozpoznaje ją i kieruje się nią podczas zakupów. Chociaż początkowo większość modeli mieściło się w przedziale niższych klas (E, F i G), to nowe, obecnie oferowane modele zwykle cechują się klasami A+++, A++ i A+, a produkty o najniższej klasie nie są już dostępne w sprzedaży. Tak pozytywna zmiana powoduje jednak, że klienci nie potrafią z łatwością ocenić, które produkty mają najlepszą efektywność energetyczną.

Ponowne skalowanie przełoży się na lepsze zrozumienie zagadnienia, dzięki czemu klienci będą mogli prawidłowo identyfikować najbardziej wydajne produkty.