Oświetlenie zmywarki nie gaśnie całkowicie po zamknięciu drzwi

Ostatnia aktualizacja 22.04.2024 09:30

Problem

  •  Po zamknięciu drzwi zmywarki, w dalszym ciągu działa oświetlenie komory.

Dotyczy

  • Zmywarka do zabudowy 
  • Zmywarka wolnostojąca

Rozwiązanie

  • Oświetlenie komory włącza się, kiedy drzwi zmywarki zostaną otwarte. Po zamknięciu drzwi oświetlenie wyłącza się.

Przyczyna

Oświetlenie komory w zmywarkach do zabudowy i zmywarkach wolnostojących jest zaprojektowane w taki sposób, że włącza się automatycznie, gdy tylko drzwi urządzenia zostaną otwarte. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad wkładaniem i wyjmowaniem naczyń, a także możliwość dogłębnego sprawdzenia czystości zmywarki.

Jednak po zamknięciu drzwi oświetlenie nie gaśnie natychmiast. Jest to spowodowane specyfiką pracy diod LED, które są odpowiedzialne za oświetlenie komory zmywarki. Dioda LED to element półprzewodnikowy, który emituje światło pod wpływem przepływającego przez niego prądu elektrycznego. Gdy prąd przestaje płynąć, diody LED zaczynają gasnąć, ale nie od razu - proces ten trwa około minuty.

Ta sytuacja wynika z nagromadzenia energii w kondensatorach na płycie diodowej. Kondensatory te, będąc elementami układu elektrycznego diod LED, magazynują energię, która po zamknięciu drzwi zmywarki jest stopniowo uwalniana, co skutkuje wygaszaniem diod.

Zjawisko to jest całkowicie normalne i nie świadczy o żadnej usterce urządzenia. W końcu, po około minucie od zamknięcia drzwi, diody LED zgasną całkowicie, a oświetlenie komory zmywarki przestanie działać, dopóki drzwi nie zostaną ponownie otwarte.