Pralka wyświetla kod błędu Eb0, Ebo lub emituje 11 sygnałów dźwiękowych, lub 11-krotnie miga kontrolka ostrzegawcza

Ostatnia aktualizacja 20.11.2019 15:34

Problem:

  • Pralka wyświetla kod błędu Eb0, Ebo lub emituje 11 sygnałów dźwiękowych, lub 11-krotnie miga kontrolka ostrzegawcza. Może to oznaczać problem związany ze zbyt niskim napięciem zasilania.

Dotyczy:

  • Pralka ładowana od przodu (wersja do zabudowy i wolnostojąca)
  • Pralka ładowana od góry

Rozwiązanie:

1. Sprawdzić napięcie, podłączając urządzenie w innym miejscu i próbując ponownie.  

2. Odłączyć przedłużacz i spróbować ponownie.  

3. Sprawdzić, czy urządzenie jest podłączone do instalacji elektrycznej z uziemieniem.

Podłączyć urządzenie do gniazdka z uziemieniem i spróbować ponownie.  

4. Zresetować urządzenie.  

Wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka, odczekać 30 sekund i podłączyć ją ponownie.  


Jeśli powyższe sugestie nie pozwolą rozwiązać problemu, zalecamy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Electrolux


Ostrzeżenie: nie zaleca się użytkowania urządzenia do czasu całkowitego wyeliminowania problemu. Należy odłączyć urządzenie od zasilania i nie podłączać go ponownie do czasu uzyskania pewności, że wyeliminowano wszystkie nieprawidłowości.

Czy ten artykuł był pomocny?