Środki ostrożności przy przechowywaniu pralki podczas mrozów

Ostatnia aktualizacja 15.12.2023 13:02

Problem

  • Temperatura w miejscu zainstalowania urządzenia osiąga wartość 0°C lub mniej

Dotyczy

  • Pralka ładowana od przodu
  • Pralka ładowana od góry
  • Pralko-suszarki

Rozwiązanie

Jeżeli urządzenie pralnicze jest przechowywane w miejscu, w którym temperatura może osiągnąć wartość 0°C lub spaść poniżej niej, należy usunąć pozostałą wodę z węża dopływowego oraz z pompy opróżniającej.

  1. Wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego
  2. Zakręcić zawór wody
  3. Umieścić dwa końce węża dopływowego w zbiorniku i odczekać, aż woda spłynie z węża
  4. Wyczyścić pompę opróżniającą. Przejść do awaryjnej procedury opróżniania.
  5. Gdy pompa opróżniająca jest pusta, zamocować wąż dopływowy.

UWAGA!
Użytkowanie urządzenia nie jest możliwe, jeśli temperatura pomieszczenia może spaść poniżej 0°C.