Podczas cyklu prania samoczynnie włącza się pauza.

Ostatnia aktualizacja 25.09.2020 13:24

Problem

  • Podczas trwania cyklu prania, urządzenie przerywa program, samoczynnie uruchamia się pauza. 
  • Po naciśnięciu przycisku "Start" kontynuuje pracę.

Dotyczy

  • Pralka
  • Pralko-suszarka

Rozwiązanie

  • Zgodnie z zalecaniami producenta wąż odpływowy powinien znajdować się na wysokości 60-100 cm od poziomu, na którym ustawione jest urządzenie.
  • Sprawdź w jaki sposób ułożony jest wąż odprowadzający. Urządzenie należy podłączyć zgodnie z poniższym schematem. 


Przyczyna

  • Wąż odpływowy zamontowany jest zbyt nisko lub zbyt wysoko.