Jak wykonać automatyczne spuszczenie wody z pralki?

Ostatnia aktualizacja 01.09.2021 11:01

Problem

 • Pralka nie spuszcza wody

Dotyczy

 • Pralka ładowana od góry
 • Pralka ładowana od przodu
 • Pralko-suszarka

Rozwiązanie

 Jeśli urządzenie nie spuszcza wody, należy:

 1. Wyczyścić pompę opróżniającą.
 2. Po spuszczeniu wody przy użyciu procedury awaryjnej należy ponownie uruchomić układ odpływowy: 
 • Wlać 2 litry wody do przegródki na detergent do prania zasadniczego dozownika detergentu.
 • Uruchomić program, aby odpompować wodę.


OSTRZEŻENIE! 

 • Wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego.
 • Nie wyjmować filtra, gdy urządzenie pracuje.
 • Nie czyścić pompy opróżniającej, jeśli woda w urządzeniu jest gorąca. Odczekać, aż woda ostygnie.
 • Powtórzyć kilkakrotnie krok 3, zamykając i otwierając zawór, aż przestanie wypływać woda.