Jak ustawić funkcję AutoDose w mojej pralce AEG

Ostatnia aktualizacja 20.05.2020 09:17

Problem

  • Jak ustawić funkcję AutoDose w mojej pralce AEG

Dotyczy

  • Pralki AEG z funkcją AutoDose

Rozwiązanie

W zależności od typu panelu sterowania pralki AEG, postępuj zgodnie z następującymi instrukcjami dotyczącymi konfiguracji funkcji AutoDose

Wersja panelu sterowania 1

1. Aby wejść w tryb konfiguracji, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski Temperatura (1) i Wirowanie (2) przez kilka sekund, aż na wyświetlaczu pojawi się „SET” (3) po lewej stronie wyświetlacza i migająca ikona zbiornika detergentu (4) i wskaźnik zbiornika zmiękczacza (5) po prawej stronie wyświetlacza.
Obraz importu słów


2. Dotknij przycisku zbiornika detergentu (1). Wyświetlacz pokazuje OFF (2).
Obraz importu słów


3) Obraz importu słów PRZED USTAWIANIEM ZBIORNIKA ZMIĘKCZACZA, MUSISZ OBOWIĄZKOWO USTAWIĆ ZBIORNIK DETERGENTU

4 Obraz importu słów Jeśli nie zostanie wykonane żadne inne działanie, po 10 sekundach wyświetlacz powróci do programu, a zbiornik detergentu AutoDose pozostanie wyłączony. NIE MOŻNA GO AKTYWOWAĆ W TRYBIE STANDARDOWYM. Aby aktywować, musisz ponownie wykonać tryb konfiguracji.

5. Dotknij ponownie przycisku zbiornika detergentu (1). Wyświetlacz pokazuje wskaźnik zbiornika (2) i domyślny poziom detergentu (3). Obraz importu słów


6. Aby ustawić dawkę podstawową, naciśnij kilkakrotnie przycisk temperatury (1), aby ustawić dawkę w górę lub przycisk wirowania (2), aby obniżyć dawkę.
Minimalna dawka to 1 ml
Obraz importu słów


7. Jeśli nie zostanie wykonane żadne inne działanie, po 10 sekundach wyświetlacz powróci do programu i zbiornik detergentu AutoDose zostanie włączony.

MOŻE BYĆ AKTYWOWANY / DEZAKTYWOWANY W TRYBIE STANDARDOWYM. Obraz importu słów


8. Dotknij przycisku Zbiornik zmiękczacza (1). Wyświetlacz pokazuje OFF (2).

Obraz importu słów


9 Obraz importu słów Jeśli żadna inna czynność nie zostanie wykonana, po 10 sekundach wyświetlacz powróci do programu, a zbiornik zmiękczacza AUTODOSE pozostanie wyłączony. NIE MOŻNA GO AKTYWOWAĆ W TRYBIE STANDARDOWYM. Aby go aktywować, musisz ponownie wykonać tryb konfiguracji.

10. Dotknij ponownie przycisku zbiornika zmiękczacza (1). Wyświetlacz pokazuje wskaźnik zbiornika (2) i domyślny poziom detergentu (3).

Obraz importu słów


11. Aby ustawić dawkę podstawową, naciśnij kilkakrotnie przycisk temperatury (1), aby ustawić dawkę w górę, a przycisk wirowania (2), aby ustawić dawkę w dół. Minimalna dawka to 1 ml.

12. Jeśli nie zostanie wykonane żadne inne działanie, po 10 sekundach wyświetlacz powróci do programu i zbiornik detergentu AutoDose zostanie włączony. MOŻE BYĆ AKTYWOWANY / DEZAKTYWIZOWANY W TRYBIE STANDARDOWYM. Obraz importu słów


PODSUMOWANIE

TRYB KONFIGURACJI (1)
TRYB STANDARDOWY (2)
ZBIORNIK DETERGENTU
WYŁĄCZONYDEZAKTYWUJ
WŁĄCZONY
AKTYWUJ / DEZAKTYWUJ
ZBIORNIK ZMIĘKCZACZA
WYŁĄCZONYDEZAKTYWUJ
WŁĄCZONYAKTYWUJ / DEZAKTYWUJ


(1): STAN ZBIORNIKA PODCZAS TRYBU KONFIGURACJI

(2): DZIAŁANIA MOŻLIWE W TRYBIE STANDARDOWYM


Wersja panelu sterowania 2


1. Aby wejść w tryb konfiguracji, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski Temperatura (1) i Wirowanie (2) przez kilka sekund, aż na wyświetlaczu pojawi się „SET” (3) po lewej stronie wyświetlacza i migająca ikona zbiornika detergentu (4) i wskaźniki zbiornika zmiękczacza (5) po prawej stronie wyświetlacza.


2. Dotknij przycisku zbiornika detergentu (1). Wyświetlacz pokazuje OFF (2).


3) Obraz importu słów PRZED USTAWIANIEM ZBIORNIKA ZMIĘKCZACZA, MUSISZ OBOWIĄZKOWO USTAWIĆ ZBIORNIK DETERGENTU

4 Obraz importu słów Jeśli nie zostanie wykonane żadne inne działanie, po 10 sekundach wyświetlacz powróci do programu, a zbiornik detergentu AutoDose pozostanie wyłączony. NIE MOŻNA GO AKTYWOWAĆ W TRYBIE STANDARDOWYM. Aby go aktywować, musisz ponownie wykonać tryb konfiguracji.

5. Dotknij ponownie przycisku zbiornika detergentu (1). Wyświetlacz pokazuje wskaźnik zbiornika (2) i domyślny poziom detergentu (3).


6. Aby ustawić dawkę podstawową, naciśnij kilkakrotnie przycisk temperatury (1), aby ustawić dawkę w górę, a przycisk wirowania (2), aby obniżyć dawkę. Minimalna dawka to 1 ml


7. Jeśli nie zostanie wykonane żadne inne działanie, po 10 sekundach wyświetlacz powróci do programu i zbiornik detergentu AutoDose zostanie włączony.

MOŻE BYĆ AKTYWOWANY / DEZAKTYWIZOWANY W TRYBIE STANDARDOWYM. Obraz importu słów


8. Dotknij przycisku Zbiornik zmiękczacza (1). Wyświetlacz pokazuje OFF (2).

9 Obraz importu słów Jeśli żadna inna czynność nie zostanie wykonana, po 10 sekundach wyświetlacz powróci do programu, a zbiornik zmiękczacza AD pozostanie wyłączony. NIE MOŻNA GO AKTYWOWAĆ W TRYBIE STANDARDOWYM. Aby go aktywować, musisz ponownie wykonać tryb konfiguracji.

10. Dotknij ponownie przycisku zbiornika zmiękczacza (1). Wyświetlacz pokazuje wskaźnik zbiornika (2) i domyślny poziom detergentu (3).


11. Aby ustawić dawkę podstawową, naciśnij kilkakrotnie przycisk temperatury (1), aby ustawić dawkę w górę, a przycisk wirowania (2), aby ustawić dawkę w dół. Minimalna dawka to 1 ml.

12. Jeśli nie zostanie wykonane żadne inne działanie, po 10 sekundach wyświetlacz powróci do programu i zbiornik detergentu AD zostanie włączony. MOŻE BYĆ AKTYWOWANY / DEZAKTYWOWANY W TRYBIE STANDARDOWYM. Obraz importu słów


TABLICA ZBIORCZA

TRYB USTAWIEŃ (1)
TRYB STANDARDOWY (2)
ZBIORNIK DETERGENTU
WYŁĄCZONYDEZAKTYWUJ
WŁĄCZONYAKTYWUJ / DEZAKTYWUJ
ZBIORNIK ZMIĘKCZACZA
WYŁĄCZONYDEZAKTYWUJ
WŁĄCZONYAKTYWUJ / DEZAKTYWUJ


(1): STAN ZESTAWU ZBIORNIKA PODCZAS TRYBU KONFIGURACJI

(2): DZIAŁANIA MOŻLIWE W TRYBIE STANDARDOWYM