Potwierdzenie prawidłowego podłączenia płyty przez fachowca

Ostatnia aktualizacja 26.10.2020 15:12

Zgodnie z warunkami gwarancji producenta montaż urządzenia wymagającego specjalistycznego podłączenia do sieci elektrycznej lub gazowej może być wykonany wyłacznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.


Zalecamy aby po wykonanym podłączeniu fachowiec wystawił odpowiednie poświadczenie prawidłowo montażu. Takie poświadczenie powinno zawierać dane urządzenia oraz numer uprawnień osoby upoważnionej do instalacji urządzenia. Te dane można zapisać w dowolnym miejscu lecz sugerujemy zapisanie ich np. w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia.

W trosce o nasze środowisko, firma AEG zrezygnowała z drukowania kart gwarancyjnych w formie papierowej. Dokumentem potwierdzającym gwarancję producenta jest dowód zakupu (faktura lub paragon).