Czyszczenie rusztów nad palnikami

Ostatnia aktualizacja 23.08.2021 09:23

Problem

  • Jak czyścić ruszty?

Dotyczy

  • Płyty gazowe
  • Kuchnie gazowo-elektryczne
  • Kuchnie gazowe

Rozwiązanie

Rusztów nad palnikami nie można myć w zmywarce. Należy je myć ręcznie.

  1. Aby ułatwić czyszczenie płyty grzejnej, można zdjąć ruszty znad palników. Należy zachować szczególną ostrożność podczas zakładania rusztów nad palnikami, aby nie uszkodzić powierzchni płyty grzejnej.
  2. Ponieważ po procesie emaliowania pozostają czasem ostre krawędzie, należy zachować ostrożność podczas ręcznego mycia i osuszania rusztów. W razie potrzeby trudne do usunięcia plamy należy usuwać za pomocą pasty do czyszczenia.
  3. Po wyczyszczeniu rusztów należy umieścić je we właściwym położeniu.
  4. Aby palnik działał prawidłowo, należy upewnić się, że ramiona rusztów są umieszczone symetrycznie nad palnikiem.