Po krótkiej przerwie w zasilaniu na wyświetlaczu pojawia się Demo i mój piekarnik się nie nagrzewa

Ostatnia aktualizacja 30.03.2022 14:06

Problem

 • Po awarii zasilania lub po wyjęciu bezpiecznika, wyświetlacz pokazuje Demo bez ręcznego ustawiania trybu demo.
 • Można ustawić stopień grzania, temperaturę lub inne ustawienia, ale piekarnik nie nagrzewa się.

Dotyczy

 • Piekarniki

Rozwiązanie

Upewnij się, że postępujesz zgodnie z instrukcjami dotyczącymi wyświetlacza piekarnika


Sterowanie pokrętłem


Aby dezaktywować tryb demonstracyjny w modelach z pokrętłem:

 1. Włącz urządzenie i wybierz Menu pokrętłem poleceń.
 2. Naciśnij pokrętło poleceń, aby potwierdzić wybór.
 3. Obróć pokrętło poleceń, aby znaleźć i wybrać Ustawienia podstawowe (ostatnia pozycja menu).
 4. Potwierdź, naciskając pokrętło sterowania.
 5. Obróć pokrętło poleceń do pozycji Serwis (ostatnia pozycja menu).
 6. Potwierdź ponownie.
 7. Wybierz pierwszą opcję „Tryb demonstracyjny włączony”.
 8. Potwierdź ponownie.
 9. Aby wyłączyć tryb demo, wprowadź sekwencję cyfr „2 4 6 8” za pomocą pokrętła poleceń, aby przewinąć i wybrać.


Sterowanie dotykoweAby wyłączyć tryb demonstracyjny w modelach z ekranem dotykowym:


 1. Włącz urządzenie i wybierz „Ustawienia podstawowe” za pomocą
 2. Wybierz „Tryb demonstracyjny”
 3. Wybierz „Off” i wprowadź kod „2468” za pomocą strzałek w górę i w dół.

W przypadku układu wyświetlacza takiego jak na zdjęciu poniżej, skorzystaj ze ścieżki opisanej pod nim:

 1. Naciśnij i przytrzymaj  przez 3 sekundy.
 2. Na ekranie pojawi się „SET1” z migającym „1”
 3. Użyj aby znaleźć „6”, użyj  wybrać.
 4.  Przełącz tryb na „wyłączony” i użyj strzałek i przycisku „ok”, aby wprowadzić kod „2468”.
 5. Aby wyjść z menu, naciśnij LUB naciśnij i przytrzymaj  przez 3 sekundy.


Sterowanie z pokrętłami

Aby wyłączyć tryb demo dla modeli z pokrętłami:

 1. Wyłącz piekarnik
 2. Naciśnij i przytrzymaj  przez 3 sekundy
 3. Słowo „Demo” i cyfra „1” będą migać
 4. Obróć pokrętło temperatury i naciśnij  aby wybrać, wprowadź kod '2468'.


Szczegółowy opis funkcji znajdziesz również w instrukcji obsługi swojego urządzenia. Możesz pobrać  tu.


Znajdź instrukcję obsługi
Znajdź instrukcję obsługi

Znajdź rozwiązanie swojego problemu lub pobierz instrukcję obsługi urządzenia.