Piekarnik wyświetla wskazanie SAFE lub symbol kłódki

Ostatnia aktualizacja 30.01.2024 10:53

Problem

  • Piekarnik wyświetla wskazanie SAFE lub symbol kłódki - oznacza to, że włączona jest blokada uruchomienia (blokada przed dziećmi)

Dotyczy

  • piekarnik do zabudowy
  • kuchenka wolnostojąca

Rozwiązanie

Kiedy na wyświetlaczu piekarnika pojawi się wskazanie SAFE lub symbol kłódki, oznacza to, że włączona jest blokada uruchomienia, znana również jako blokada przed dziećmi. Funkcja ta ma na celu zapobieganie przypadkowemu uruchomieniu piekarnika przez dzieci. Blokada ta zapewnia większe bezpieczeństwo w domu, zwłaszcza gdy dzieci są w pobliżu. Aby wyłączyć blokadę i umożliwić normalne korzystanie z piekarnika, należy poszukać odpowiedniej kombinacji przycisków, która jest dedykowana dla danego modelu piekarnika.

1. Wyłączyć blokadę uruchomienia (blokadę rodzicielską)

  • Należy zapoznać się z opisem zawartym w instrukcji obsługi, ponieważ sposoby wyłączania różnią się w zależności od modelu.
  • Procedura aktywacji oraz dezaktywacji opisana jest w rozdziale "Dodatkowe funkcje"
  • Instrukcję obsługi można pobrać TUTAJ.


Sposoby włączenia/wyłączenie blokady różnią się zależnie od typu panelu sterowania.


Przykłady różnych paneli sterowania i sposoby wyłączenia blokady uruchomienia


Panel nr 1


Funkcja Blokada uruchomienia uniemożliwia przypadkowe włączenie piekarnika

1. Sprawdzić czy pokrętło wyboru funkcji piekarnika znajduje się w położeniu wyłączenia

2. Nacisnąć i jednocześnie przytrzymać przez 2 sekundy symbole i . Rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik SAFE.

3. Aby wyłączyć blokadę, należy powtórzyć krok 2


Panel nr 2

Funkcja Blokada uruchomienia uniemożliwia przypadkowe włączenie piekarnika

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk przez 3 sekundy, aby włączyć piekarnik

2. Nacisnąć i jednocześnie przytrzymać przez 2 sekundy symbole i . Rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Na wyświetlaczu pojawi się SAFE.

3. Aby wyłączyć blokadę, należy powtórzyć krok 2


Panel nr 3


Funkcję blokady panelu można włączyć tylko podczas pracy urządzenia. Funkcja blokuje drzwi oraz chroni przed przypadkową zmianą ustawień temperatury i czasu uruchomionej funkcji piekarnika.

1. Wybrać funkcję piekarnika i ustawić ją według potrzeb.

2. Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać przez 2 sekundy  i Rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie: Loc.

3. Aby wyłączyć funkcję Blokada panelu, należy powtórzyć krok 2.

Po obróceniu pokrętła regulacji temperatury lub naciśnięciu przycisku na wyświetlaczu pojawi się wskazanie: Loc. Obrócenie pokrętła wyboru funkcji piekarnika spowoduje wyłączenie urządzenia.

Jeśli urządzenie zostanie wyłączone z działającą funkcją Blokada panelu, funkcja ta przełączy się automatycznie na funkcję Blokada uruchomienia.


Panel nr 4

Gdy funkcja jest włączona, nie można przypadkowo włączyć piekarnika.

1. Sprawdzić, czy pokrętło wyboru funkcji piekarnika znajduje się w położeniu wyłączenia.

2.  Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać przez 2 sekundy i Rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Na wyświetlaczu pojawi się SAFE i symbol kłódki

3. Aby wyłączyć funkcję Blokada panelu, należy powtórzyć krok 2.


Panel nr 5

1. Gdy funkcja Blokada uruchomienia jest aktywna, nie można przypadkowo włączyć piekarnika. Funkcję można włączyć i wyłączyć w menu Ustawienia podstawowe

Menu -> Ustawienia podstawowe (BASIC SETTINGS)

2. Gdy funkcja jest włączona, po uruchomieniu urządzenia na wyświetlaczu pojawia się komunikat: Blokada uruchomienia. Aby korzystać z piekarnika, wybrać pokrętłem litery kodu w kolejności: A B C. Gdy funkcja Blokada uruchomienia jest aktywna i piekarnik zostanie wyłączony, jego drzwi będą zablokowane.

Zamów wizytę serwisową
Zamów wizytę serwisową

W celu zgłoszenia urządzenia do naprawy, przejdź do strony Serwis.

Części zamienne i akcesoria
Części zamienne i akcesoria

Znajdź oryginalne części zamienne do swojego urządzenia w naszym sklepie internetowym i zamów je prosto do domu.

Znajdź instrukcję obsługi
Znajdź instrukcję obsługi

Znajdź rozwiązanie swojego problemu lub pobierz instrukcję obsługi urządzenia.