Piekarnik wyświetla wskazanie SAFE lub symbol kłódki

Ostatnia aktualizacja 08.02.2023 13:49

Problem

  • Piekarnik wyświetla wskazanie SAFE lub symbol kłódki - oznacza to, że włączona jest blokada uruchomienia (blokada przed dziećmi)


  • Nie można włączyć piekarnika - urządzenie jest podłączone do zasilania, ale nie reaguje

Dotyczy

  • piekarnik do zabudowy
  • kuchenka wolnostojąca

Rozwiązanie

1. Wyłączyć blokadę uruchomienia (blokadę rodzicielską)

  • Należy zapoznać się z opisem zawartym w instrukcji obsługi, ponieważ sposoby wyłączania różnią się w zależności od modelu.
  • Procedura aktywacji oraz dezaktywacji opisana jest w rozdziale "Dodatkowe funkcje"
  • Instrukcję obsługi można pobrać TUTAJ.


Sposoby włączenia/wyłączenie blokady różnią się zależnie od typu panelu sterowania.


Przykłady różnych paneli sterowania i sposoby wyłączenia blokady uruchomienia


Panel nr 1


Funkcja Blokada uruchomienia uniemożliwia przypadkowe włączenie piekarnika

1. Sprawdzić czy pokrętło wyboru funkcji piekarnika znajduje się w położeniu wyłączenia

2. Nacisnąć i jednocześnie przytrzymać przez 2 sekundy symbole i . Rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik SAFE.

3. Aby wyłączyć blokadę, należy powtórzyć krok 2


Panel nr 2

Funkcja Blokada uruchomienia uniemożliwia przypadkowe włączenie piekarnika

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk przez 3 sekundy, aby włączyć piekarnik

2. Nacisnąć i jednocześnie przytrzymać przez 2 sekundy symbole i . Rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Na wyświetlaczu pojawi się SAFE.

3. Aby wyłączyć blokadę, należy powtórzyć krok 2


Panel nr 3


Funkcję blokady panelu można włączyć tylko podczas pracy urządzenia. Funkcja blokuje drzwi oraz chroni przed przypadkową zmianą ustawień temperatury i czasu uruchomionej funkcji piekarnika.

1. Wybrać funkcję piekarnika i ustawić ją według potrzeb.

2. Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać przez 2 sekundy  i  Rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie: Loc.

3. Aby wyłączyć funkcję Blokada panelu, należy powtórzyć krok 2.

Po obróceniu pokrętła regulacji temperatury lub naciśnięciu przycisku na wyświetlaczu pojawi się wskazanie: Loc. Obrócenie pokrętła wyboru funkcji piekarnika spowoduje wyłączenie urządzenia.

Jeśli urządzenie zostanie wyłączone z działającą funkcją Blokada panelu, funkcja ta przełączy się automatycznie na funkcję Blokada uruchomienia.


Panel nr 4

Gdy funkcja jest włączona, nie można przypadkowo włączyć piekarnika.

1. Sprawdzić, czy pokrętło wyboru funkcji piekarnika znajduje się w położeniu wyłączenia.

2.  Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać przez 2 sekundy i  Rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Na wyświetlaczu pojawi się SAFE i symbol kłódki

3. Aby wyłączyć funkcję Blokada panelu, należy powtórzyć krok 2.


Panel nr 5

1. Gdy funkcja Blokada uruchomienia jest aktywna, nie można przypadkowo włączyć piekarnika. Funkcję można włączyć i wyłączyć w menu Ustawienia podstawowe

Menu -> Ustawienia podstawowe (BASIC SETTINGS)

2. Gdy funkcja jest włączona, po uruchomieniu urządzenia na wyświetlaczu pojawia się komunikat: Blokada uruchomienia. Aby korzystać z piekarnika, wybrać pokrętłem litery kodu w kolejności: A B C. Gdy funkcja Blokada uruchomienia jest aktywna i piekarnik zostanie wyłączony, jego drzwi będą zablokowane.

Zamów wizytę serwisową
Zamów wizytę serwisową

W celu zgłoszenia urządzenia do naprawy, przejdź do strony Serwis.

Części zamienne i akcesoria
Części zamienne i akcesoria

Znajdź oryginalne części zamienne do swojego urządzenia w naszym sklepie internetowym i zamów je prosto do domu.

Znajdź instrukcję obsługi
Znajdź instrukcję obsługi

Znajdź rozwiązanie swojego problemu lub pobierz instrukcję obsługi urządzenia.