Jak ustawić zegar w piekarniku?

Ostatnia aktualizacja 28.02.2024 11:16

Problem

  • Nie można ustawić zegara piekarnika
  • Zegar piekarnika miga, piekarnik nie nagrzewa się
  • Jak ustawić zegar w piekarniku / kuchence?
  • Jak ustawić godzinę w piekarniku?
  • Przestawienie zegara piekarnika z czasu letniego na zimowy lub odwrotnie

Dotyczy

  • Piekarnik do zabudowy
  • Kuchnia wolnostojąca

Rozwiązanie

Migający zegar piekarnika (pokazujący godz. 00:00 lub 12:00) oznacza że zegar nie został ustawiony po instalacji urządzenia lub nastąpiła przerwa w zasilaniu.

Ustaw czas, postępując zgodnie ze wskazówkami w instrukcji obsługi urządzenia (rozdział Funkcje zegara). Instrukcję obsługi można pobrać tutaj.

Sposoby ustawienia czasu różnią się w zależności od typu panelu sterowania

Przykładowe panele sterowania piekarnika/kuchenki i sposoby ustawienia czasu:


Panel sterowania nr 1KOD3C70X

Wskaźnik miga po podłączeniu urządzenia do zasilania, po przerwie w zasilaniu lub gdy zegar nie jest ustawiony.

Nacisnąć przycisk + lub - , aby ustawić prawidłową godzinę.

Po upływie około pięciu sekund miganie ustanie, a na wyświetlaczu będzie widoczna ustawiona aktualna godzina.

Aby zmienić aktualny czas, nacisnąć przez kilka sekund  , aż zacznie migać symbol 

Nacisnąć przycisk + lub - , aby ustawić prawidłową godzinę.

Po upływie około pięciu sekund miganie ustanie, a na wyświetlaczu będzie widoczna ustawiona aktualna godzina.


Panel sterowania nr 2

Po pierwszym podłączeniu do zasilania (lub resecie urządzenia) należy zaczekać, aż na wyświetlaczu pojawi się: godz., 12:00. 12 – miga

Obrócić pokrętło regulacji temperatury, aby ustawić godzinę.

 - nacisnąć aby potwierdzić. Na wyświetlaczu pojawi się ustawiona godzina i: min. 00 – miga.

Obrócić pokrętło regulacji temperatury, aby ustawić minuty.

- nacisnąć aby potwierdzić. Na wyświetlaczu pojawi się ustawiona godzina

Aby zmienić aktualny czas, nacisnąć   , aż zacznie migać symbol  


Panel sterowania nr 3

Po podłączeniu urządzenia po raz pierwszy do zasilania należy zaczekać, aż na wyświetlaczu pojawi się wskazanie h i 12:00. „12” będzie migać. 

1. Nacisnąć lubaby ustawić godzinę.

2. Nacisnąć OK

3. Nacisnąć lubaby ustawić minuty

4. Nacisnąć OK

Na wyświetlaczu pojawi się nowo ustawiony czas. Aby zmienić aktualny czas, naciskać  ,aż symbol zegara na wyświetlaczu zacznie migać .


Panel sterowania nr 4

Ustawianie aktualnej godziny:

1. Nacisnąć i obrócić pokrętło sterujące przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby ustawić czas. 

2. Umożliwić powrót pokrętła sterującego do pierwotnego położenia lub ostrożnie je wyciągnąć.

UWAGA: Nie obracać pokrętła sterującego w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.


Panel sterowania nr 5

Jak ustawić: Aktualna godzina

Aby zmienić aktualną godzinę, należy przejść do menu i wybrać Ustawienia, Aktualna godzina.

Ustawianie zegara

Nacisnąć OKPanel sterowania nr 6 (kuchnia wolnostojąca gazowo-elektryczna)


Przed użyciem piekarnika należy ustawić czas. Po podłączeniu urządzenia do zasilania lub w przypadku przerwy w dostawie energii, wyświetlacz zacznie migać automatycznie.

1. Nacisnąć przycisk wyboru  . Włączy się symbol aktywnego zegara.

2. Nacisnąć przycisk + lub - aby ustawić aktualną godzinę

Po upływie około pięciu sekund miganie ustanie, a na wyświetlaczu będzie widoczna ustawiona aktualna godzina. Aby zmienić ustawioną godzinę, włączyć urządzenie i nacisnąć jednocześnie + i - lub

Gdy miga dwukropek między wskazaniem godzin i minut, nacisnąć lub + lub - , aby ustawić nową godzinę.


Panel sterowania nr 7 (kuchnia wolnostojąca elektryczna/indukcyjna)


Ustawianie godziny:

1. Przed użyciem piekarnika należy ustawić czas. Wskaźnik  miga na wyświetlaczu po podłączeniu urządzenia do zasilania, po przerwie w zasilaniu lub gdy zegar nie jest ustawiony.

2. Nacisnąć + lub - , aby ustawić prawidłową godzinę.

3. Po upływie około pięciu sekund miganie ustanie, a na wyświetlaczu będzie widoczna ustawiona aktualna godzina.

Zmiana czasu:

UWAGA: Nie można zmienić aktualnej godziny, jeśli działa jakakolwiek funkcja.

Nacisnąć  kilkakrotnie przycisk zegara, aż wskaźnik aktualnej godziny zacznie migać. Aby ustawić nowy czas, patrz informacje „Ustawianie godziny”.Jeżeli zegar jest ustawiony, a mimo to nie wyświetla się czas gdy piekarnik jest wyłączony sprawdź artykuł: Wyświetlacz nie pokazuje godziny, kiedy piekarnik jest wyłączony.

Jeśli powyższe wskazówki nie pozwolą rozwiązać problemu, zalecamy kontakt z biurem Obsługi Klienta Electrolux.

Zamów wizytę serwisową
Zamów wizytę serwisową

W celu zgłoszenia urządzenia do naprawy, przejdź do strony Serwis.

Części zamienne i akcesoria
Części zamienne i akcesoria

Znajdź oryginalne części zamienne do swojego urządzenia w naszym sklepie internetowym i zamów je prosto do domu.

Znajdź instrukcję obsługi
Znajdź instrukcję obsługi

Znajdź rozwiązanie swojego problemu lub pobierz instrukcję obsługi urządzenia.