Jak ponownie założyć drzwiczki piekarnika po czyszczeniu?

Ostatnia aktualizacja 23.08.2021 08:48

Problem

  • Jak ponownie zamontować drzwiczki piekarnika, jeśli zawias przechylił się do pozycji zamkniętej drzwi?
  • Zawias jest w pozycji zamkniętej
  • Zawias się zamknął

Dotyczy

  • Piekarniki

Rozwiązanie

Ostrzeżenie : Niezależnie od urządzenia, drzwi nie mogą być zainstalowane na zawiasach podczas wyjmowania i czyszczenia szyb wewnętrznych. Drzwi mogą gwałtownie podnieść się po wyjęciu jednej lub dwóch szyb.

Aby całkowicie wyczyścić drzwiczki piekarnika, zalecamy postępowanie zgodnie z instrukcjami podanymi w instrukcji piekarnika. 

Uwaga : W zależności od rodzaju zawiasu, w który jest wyposażone Twoje urządzenie, istnieje dźwignia blokująca, która blokuje zawias w pozycji otwartej drzwi. Możliwe jest wtedy zdjęcie drzwi.

Jeżeli dźwignia blokująca nie została prawidłowo osadzona, po wyjęciu drzwi zawias może przechylić się do pozycji zamkniętej. Aby przywrócić zawias do pozycji otwartej i zablokowanej, możesz wykonać następujące czynności:


1. Użyj klucza nasadowego i umieść go na słupku zawiasu:


2. Za pomocą dźwigni delikatnie odchyl zawias do pozycji otwartej.

cid: image015.jpg@01D63E43.0DD3E5D0cid: image016.jpg@01D63E43.0DD3E5D0

3. Ustaw dźwignię blokującą.

cid: image017.jpg@01D63E43.0DD3E5D0cid: image018.jpg@01D63E43.0DD3E5D0cid: image019.jpg@01D63E43.0DD3E5D0cid: image020.jpg@01D63E43.0DD3E5D0


Możesz teraz bezpiecznie zainstalować drzwi.