Jak przetransportować kuchnie wolnostojącą?

Ostatnia aktualizacja 23.08.2021 09:29

Problem

  • Jak przetransportować kuchnie wolnostojącą?
  • Jak przewozić kuchnie wolnostojącą?

Dotyczy

  • Kuchnia wolnostojąca

Rozwiązanie

  1. Przygotuj kuchnię do transportu
    • Odłącz kuchnię od przyłącza gazowego lub od butli i wykręć wąż z zaworu w tylnej części urządzenia.
    • Wąż spakuj osobno.
    • Zdejmij palniki oraz kratki ułożone nad palnikami i spakuj je osobno.
    • Rogi urządzenia należy zabezpieczyć styropianowymi narożnikami lub kartonem.
    • Zaklej drzwi piekarnika i pokrywę.
    • Owiń kilkukrotnie kuchnie folią.
  2. Transport urządzenia
    • Kuchnia musi być transportowana w pionie.
  3. Po dostarczeniu urządzenia na miejsce wypoziomuj kuchnię, podłącz do przyłącza gazowego oraz załóż palniki i kratki.