Jak wymienić zawias (2)

Ostatnia aktualizacja 24.02.2021 13:48

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka.

Zawsze zachowaj ostrożność podczas przenoszenia urządzeń, w przypadku ciężkich urządzeń do przenoszenia potrzebne są dwie osoby.

Zawsze używaj rękawic ochronnych i załączonego obuwia.

Należy pamiętać, że samodzielna naprawa lub naprawa nieprofesjonalna może mieć konsekwencje dla bezpieczeństwa, jeśli nie zostanie wykonana prawidłowo

JAK WYMIENIĆ ZAWIAS DRZWI

1) Docisnąć drzwi ryglujące po obu stronach2) Wyciągnij drzwi3) Odkręć 2 śruby mocujące zawias drzwi4) Wyciągnij zawias i wymień go na nowy